สัตวแพทยสาร ปีที่ 22 เล่มที่ 2

มิถุนายน 2514

The Karyotypes of The Bubalinae and Bibovinae / Helmut Fischer
การศึกษาประสิทธิภาพของยาซานิลต่อพยาธิใบไม้ตับ / F. GIANTICA ในโค / รําพึง ดิสสะมาน , ภิรมย์ ศรีวรนาถ , จําเนียร สัตยาพันธุ์
ปัญหาการกําจัดโรคบรูเซลโลซิสในโค / สมาน พิพิธกุล
เนื้องอกในช่องจมูกวัวนม / จําเนียร สัตยาพันธุ์ , ระบิล รัตนพานี
การตัดม้ามโคเพื่อศึกษาพยาธิในเม็ดโลหิต / ปิยะ อรัณยกานนท์
Disc Degeneration in Dog / ส่งพันธ์ วิบูลบัณฑิตยกิจ
โภชนะที่ย่อยได้ในใบกระถิ่นพันธ์ุพื้นเมือง / ชาญชัย มณีดุลย์
เปรียบเทียบการใช้อาหารเข้มข้นล้วนกับการใช้ฟางข้าว 30, 60, 90 เปอร์เซ็นต์ ขุนโคในคอก / ประเสริฐ เหรียญแก้ว , สมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์ , กระจ่าง วิสุทธารมณ์ , วิชัย บูรพา
Pregnancy Disease ในแกะ / ภาณุเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา

เนื้อหาภายในเล่ม

The Karyotypes of The Bubalinae and Bibovinae

Helmut Fischer

หน้าที่ 3-9

การศึกษาประสิทธิภาพของยาซานิลต่อพยาธิใบไม้ตับ

F. GIANTICA ในโค / รําพึง ดิสสะมาน , ภิรมย์ ศรีวรนาถ , จําเนียร สัตยาพันธุ์

หน้าที่ 11-22

ปัญหาการกําจัดโรคบรูเซลโลซิสในโค

สมาน พิพิธกุล

หน้าที่ 23-31

เนื้องอกในช่องจมูกวัวนม

จําเนียร สัตยาพันธุ์ , ระบิล รัตนพานี

หน้าที่ 32-38

การตัดม้ามโคเพื่อศึกษาพยาธิในเม็ดโลหิต

ปิยะ อรัณยกานนท์

หน้าที่ 39-47

Disc Degeneration in Dog

ส่งพันธ์ วิบูลบัณฑิตยกิจ

หน้าที่ 48-54

โภชนะที่ย่อยได้ในใบกระถิ่นพันธ์ุพื้นเมือง

ชาญชัย มณีดุลย์

หน้าที่ 55-61

เปรียบเทียบการใช้อาหารเข้มข้นล้วนกับการใช้ฟางข้าว 30, 60, 90 เปอร์เซ็นต์ ขุนโคในคอก

ประเสริฐ เหรียญแก้ว , สมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์ , กระจ่าง วิสุทธารมณ์ , วิชัย บูรพา

หน้าที่ 62-71

Pregnancy Disease ในแกะ

ภาณุเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา

หน้าที่ 72-75

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด