เกี่ยวกับเรา
____

รู้จักสมาคม

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์บนรอยทางแห่งการทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

สมัครสมาชิก

ระบบลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกสัตวแพทย์สมาคมเพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงสิทธิ์การเข้าร่วมสัมนา สมัครได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

ประชุมและสัมนา

เว็ปไซต์สำหรับติดตามการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ และการประชุมสัมมนาที่น่าสนใจต่างๆ

วัตถุประสงค์
____