ผู้สมัครเลือกตั้งนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2567 - 2569


ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการกลางสามัญ วาระปี 2567 - 2569 สมาชิกสามารถเลือกได้ไม่เกิน 5 ท่าน


ขั้นตอนการเลือกตั้ง