สัตวแพทยสาร ปีที่ 21 เล่มที่ 3

กันยายน 2513

โครงการปรับปรุงพันธุ์กระบือไทย
การทำ Premunization และ Vaccine / ปิยะ อรัณยกานนท์
โรคแอนแทรกซ์ / นิกรม จันทโรจวงศ์
รายงานความก้าวหน้าในการคัดเลือกสุกรในระยะก่อนหย่านม / ดร.ทิม พรรณศิริ
อาหารสุกรกับคุณภาพซาก / ภานุเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา
เรื่องของข้าวฟ่าง / ภาณุเดช สุทัศน์ ณอยุธยา
จระเข้ / เชื้อ ว่องส่งสาร
ย่อเอกสาร

เนื้อหาภายในเล่ม

โครงการปรับปรุงพันธุ์กระบือไทย

หน้าที่ 3-12

การทำ Premunization และ Vaccine

ปิยะ อรัณยกานนท์

หน้าที่ 13-20

โรคแอนแทรกซ์

นิกรม จันทโรจวงศ์

หน้าที่ 21-44

รายงานความก้าวหน้าในการคัดเลือกสุกรในระยะก่อนหย่านม

ดร.ทิม พรรณศิริ

หน้าที่ 45-57

อาหารสุกรกับคุณภาพซาก

ภานุเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา

หน้าที่ 58-63

เรื่องของข้าวฟ่าง

ภาณุเดช สุทัศน์ ณอยุธยา

หน้าที่ 64-67

จระเข้

เชื้อ ว่องส่งสาร

หน้าที่ 68-72

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด