สัตวแพทยสาร ปีที่ 13 เล่มที่ 1

มิถุนายน 2505

The Biopsy Technie as an aid in the Diagnosis of Cataneous Equine Habronemiasis
วรรณโรคในสัตว์เลี้ยง / สมาน พิพิธกุล
การฟักไข่เป็ดด้วยเครื่องฟักไข่ / พลา จันทวานิช
เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับเป็ด / พลา จันทวานิช
วิวัฒนาการ-การผลิตวัคซินรินเดอร์เปสต์ / เชื้อ ว่องส่งสาร
การทดลองขุนวัวแบบโกเบระยะสั้น / เมธี สิมะเสถียร
ยาซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides) / ประดิษฐ จุ่นพิจารณ์
เรื่องไม่เป็นเรื่องของสัตวแพทย์ไทยในศาลอังกฤษ / สัตวแพทย์รุ่น 16

เนื้อหาภายในเล่ม

The Biopsy Technie as an aid in the Diagnosis of Cataneous Equine Habronemiasis

หน้าที่ 1-2

วรรณโรคในสัตว์เลี้ยง

สมาน พิพิธกุล

หน้าที่ 3-9

การฟักไข่เป็ดด้วยเครื่องฟักไข่

พลา จันทวานิช

หน้าที่ 10-16

เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับเป็ด

พลา จันทวานิช

หน้าที่ 17

วิวัฒนาการ-การผลิตวัคซินรินเดอร์เปสต์

เชื้อ ว่องส่งสาร

หน้าที่ 18-21

การทดลองขุนวัวแบบโกเบระยะสั้น

เมธี สิมะเสถียร

หน้าที่ 22-34

ยาซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)

ประดิษฐ จุ่นพิจารณ์

หน้าที่ 35-51

เรื่องไม่เป็นเรื่องของสัตวแพทย์ไทยในศาลอังกฤษ

สัตวแพทย์รุ่น 16

หน้าที่ 52-58

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด