สัตวแพทยสาร ปีที่ 63-64 เล่มที่ 1-3

เมษายน 2555-ธันวาคม 2556
  • บทบาทของโปรไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร / วันดี ศิริโชคชัชวาล, ธงชัย เฉลิมชัยกิจ, ณุวีร์ ประภัสระกูล
  • การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราออคร่าทอกซิน เอ (ochratoxin A) ในพริกป่น / ศรัญญา พัวพลเทพ ,อำนาจ พัวพลเทพ ,นฤมล กลางแก้ว ,ซูซูมุ คุมะไก
  • การเปรียบเทียบชีวปริมาณออกฤทธิ์ของยาแอมมอกซี่ซิลลินรูปแบบที่แตกต่างกันในสุนัข / ศรัญญา พัวพลเทพ, อำนาจ พัวพลเทพ, กาญจนา อิ่มศิลป์, นฤมล กลางแก้ว, นภสร เผ่าชูศักดิ์
  • รายงานสัตว์ป่วย: ประสิทธิผลและผลข้างเคียงของอะมิทราซในการรักษาโรคขี้เรื้อนขุมขนแบบทั่วตัวในสุนัข / ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย ,นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
  • การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในเปลือกสับปะรดที่ใช้เลี้ยงโคนม / มาลี ธีรานุสนธิ์, วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชกร, อนุสรณ์ อยู่เย็น, สุรกาญจน์ ขำชื่น ,สาวิตรี อินทร์อุดม

เนื้อหาภายในเล่ม

บทบาทของโปรไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร

วันดี ศิริโชคชัชวาล, ธงชัย เฉลิมชัยกิจ, ณุวีร์ ประภัสระกูล

หน้าที่ 1-19

การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราออคร่าทอกซิน เอ (ochratoxin A) ในพริกป่น

ศรัญญา พัวพลเทพ ,อำนาจ พัวพลเทพ ,นฤมล กลางแก้ว ,ซูซูมุ คุมะไก

หน้าที่ 20

การเปรียบเทียบชีวปริมาณออกฤทธิ์ของยาแอมมอกซี่ซิลลินรูปแบบที่แตกต่างกันในสุนัข

ศรัญญา พัวพลเทพ, อำนาจ พัวพลเทพ, กาญจนา อิ่มศิลป์, นฤมล กลางแก้ว, นภสร เผ่าชูศักดิ์

หน้าที่ 21-28

รายงานสัตว์ป่วย: ประสิทธิผลและผลข้างเคียงของอะมิทราซในการรักษาโรคขี้เรื้อนขุมขนแบบทั่วตัวในสุนัข

ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย ,นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

หน้าที่ 29-40

การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในเปลือกสับปะรดที่ใช้เลี้ยงโคนม

มาลี ธีรานุสนธิ์, วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชกร, อนุสรณ์ อยู่เย็น, สุรกาญจน์ ขำชื่น ,สาวิตรี อินทร์อุดม

หน้าที่ 41-51

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด