สัตวแพทยสาร ปีที่ 6 เล่มที่ 3

กรกฏาคม-กันยายน 2498

วิวัฒนาการของอาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทย / ชุมพร โกมุทบุตร
การเลี้ยงโค / ประสบ บูรณมนัส
ม้ายังเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์อยู่ / ถวิล คุปตบุตร
สถิติการสํารวจโรคแท้งในโค สุกร แพะ แกะ / พอ จินดาวณิค
ประโยชน์ของสุนัขและวิธีบํารุงเลี้ยง / มานิตย์ พยัคฆนันท์
โรคแท้งในสัตว์ที่ติดต่อถึงคน / ประสพ บูรณมนัส
การเลี้ยงห่าน / ดวน บุนนาค
สาระประโยชน์ในการประชุมระหว่างชาติ / ถวิล คุปตบุตร
ข้อสงสัยในการใช้วัคซินนิวคาสเซิล / ปิยะ ชัยสิทธิยุทธภาร

เนื้อหาภายในเล่ม

วิวัฒนาการของอาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทย

ชุมพร โกมุทบุตร

หน้าที่ 1-7

การเลี้ยงโค

ประสบ บูรณมนัส

หน้าที่ 8-21

ม้ายังเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์อยู่

ถวิล คุปตบุตร

หน้าที่ 22-30

สถิติการสํารวจโรคแท้งในโค สุกร แพะ แกะ

พอ จินดาวณิค

หน้าที่ 31

ประโยชน์ของสุนัขและวิธีบํารุงเลี้ยง

มานิตย์ พยัคฆนันท์

หน้าที่ 32-36

โรคแท้งในสัตว์ที่ติดต่อถึงคน

ประสพ บูรณมนัส

หน้าที่ 37-44

การเลี้ยงห่าน

ดวน บุนนาค

หน้าที่ 45-50

สาระประโยชน์ในการประชุมระหว่างชาติ

ถวิล คุปตบุตร

หน้าที่ 51-57

ข้อสงสัยในการใช้วัคซินนิวคาสเซิล

ปิยะ ชัยสิทธิยุทธภาร

หน้าที่ 58-66

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด