สัตวแพทยสาร ปีที่ 26 เล่มที่ 3

กันยายน 2518

ขอเล่าเท่าที่เห็น / ประจักษ์ ถิรทินรัตน์ สพ.บ.
โรคฝีดาษไก่และการรักษา / สวัสดิ์ ศรีสิทธิยานนท์ สพ.บ.
การใช้ยาสลบระยะสั้นในการตอนสุกรพ่อพันธุ์ / นิสิต ตั้งตระการพงษ์ วิทยา เจริญพานิช
คราบหมอควาย / เชื้อ ว่องส่งสาร
Surveillance of Trichinosis in Thailand / R.Dissamarin
การรีดและศึกษาคุณภาพน้ำเชื้ออสุจิ ฯ / พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ประสิทธิ์ โพธิ์ปักษ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศิษย์เก่ากรมปศุสัตว์ / สรร อักษรนุเคราะห์

เนื้อหาภายในเล่ม

ขอเล่าเท่าที่เห็น

ประจักษ์ ถิรทินรัตน์ สพ.บ.

หน้าที่ 1-7

โรคฝีดาษไก่และการรักษา

สวัสดิ์ ศรีสิทธิยานนท์ สพ.บ.

หน้าที่ 9-13

การใช้ยาสลบระยะสั้นในการตอนสุกรพ่อพันธุ์

นิสิต ตั้งตระการพงษ์ วิทยา เจริญพานิช

หน้าที่ 15-18

คราบหมอควาย

เชื้อ ว่องส่งสาร

หน้าที่ 19-28

Surveillance of Trichinosis in Thailand

R.Dissamarin

หน้าที่ 29-35

การรีดและศึกษาคุณภาพน้ำเชื้ออสุจิ ฯ

พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ประสิทธิ์ โพธิ์ปักษ์

หน้าที่ 37-62

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

หน้าที่ 63-77

ศิษย์เก่ากรมปศุสัตว์

สรร อักษรนุเคราะห์

หน้าที่ 79-83

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด