สัตวแพทยสาร ปีที่ 23 เล่มที่ 1

มีนาคม 2515

การสร้างแอนตี้บอดี้ในโค (จากการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดรวมสามไท์ป) / ประคัลภ์ สมิตินันทน์
ระเบียบการส่งสัตว์ไปจําหน่ายต่างประเทศ / วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
หมู / เชื้อ ว่องส่งสาร
ปัญหาของโรคพยาธิเม็ดสาคูของสุกรในประเทศไทย / รำพึง ดิสสะมาน
อาหารพื้นฐานกับความสัมพันธ์ต่อโรค / ประสิทธิ์ ธรรมแสง
Cystic Corpora Lutea / ประสิทธิ์ โพธิปักษ์

เนื้อหาภายในเล่ม

การสร้างแอนตี้บอดี้ในโค (จากการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดรวมสามไท์ป)

ประคัลภ์ สมิตินันทน์

หน้าที่ 5-13

ระเบียบการส่งสัตว์ไปจําหน่ายต่างประเทศ

วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม

หน้าที่ 15-26

หมู 

เชื้อ ว่องส่งสาร

หน้าที่ 35-38

ปัญหาของโรคพยาธิเม็ดสาคูของสุกรในประเทศไทย

รำพึง ดิสสะมาน

หน้าที่ 39-47

อาหารพื้นฐานกับความสัมพันธ์ต่อโรค

ประสิทธิ์ ธรรมแสง

หน้าที่ 49-63

Cystic Corpora Lutea

ประสิทธิ์ โพธิปักษ์

หน้าที่ 65-77

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด