สัตวแพทยสาร ปีที่ 12 เล่มที่ 4

มีนาคม 2505

Studies on the attenuation of infections bronchitis virus / P. Chindavanig D.V.M
รายงานผลการประชุมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 3 แห่งภาคตะวันออกไกล ณ กรุงเทพฯ
การศึกษาเรื่องการใช้มูลโคเป็นอาหารไก่ 1.ผลการใช้มูลโคกับการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหหารของลูกไก่ / สมบัติ มณีโชติ , สังข์ทด พุกกะเวส ,ทิม พรรณศิริ ,ม.ร.ว.ชวนิศนดากร วรวรรณ และยาน คณานุรักษ์
เรื่องวัว / ยอด วัฒนสินธุ์
โรคสำคัญๆของไก่บางโรค / ดร.อาจิต โชติเสน
การเพิ่มผลผลิตสุกรของประเทศ / ประเสริฐ ยุทธวิสุทธิ ศิริพงษ์ สุคนธรรพ
ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ / พ.อ.พนัศ เกษแม่นกิจ

เนื้อหาภายในเล่ม

Studies on the attenuation of infections bronchitis virus

P. Chindavanig D.V.M

หน้าที่ 1-7

รายงานผลการประชุมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 3 แห่งภาคตะวันออกไกล ณ กรุงเทพฯ

หน้าที่ 8-25

การศึกษาเรื่องการใช้มูลโคเป็นอาหารไก่ 1.ผลการใช้มูลโคกับการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหหารของลูกไก่

สมบัติ มณีโชติ , สังข์ทด พุกกะเวส ,ทิม พรรณศิริ ,ม.ร.ว.ชวนิศนดากร วรวรรณ และยาน คณานุรักษ์

หน้าที่ 26-34

เรื่องวัว

ยอด วัฒนสินธุ์

หน้าที่ 35-41

โรคสำคัญๆของไก่บางโรค

ดร.อาจิต โชติเสน

หน้าที่ 42-53

การเพิ่มผลผลิตสุกรของประเทศ

ประเสริฐ ยุทธวิสุทธิ ศิริพงษ์ สุคนธรรพ

หน้าที่ 54-88

ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์

พ.อ.พนัศ เกษแม่นกิจ

หน้าที่ 89-96

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด