สัตวแพทยสาร ปีที่ 12 เล่มที่ 3

ธันวาคม 2504

The  Practical Problems of Foot and Mouth Disease Virus / M.C. Girard, Pinit Supavilai
ดิน พืช และสัตว์ / เตียง ตันสงวน
รายงานการประชุมสภาวิทยาศาสตร์ภาคแปซิฟิค ครั้งที่ 13 / ดร.ทิม พรรณศิริ
ยาซัลโฟนาไมด์ / ประดิษฐ์ จุ่นพิจารณ์
โรงเรียนสัตวแพทย์ในเยอรมัน / สุภรณ์ โพธิเงิน
สถิติเป็ดไข่ / พลา จันทวนิช
ข้อควรปฏิบัติในการผ่าตัดสัตว์ใหญ่ / พ.ท.พนัศ เกษแม่นกิจ

เนื้อหาภายในเล่ม

The  Practical Problems of Foot and Mouth Disease Virus

M.C. Girard, Pinit Supavilai

หน้าที่ 1-26

ดิน พืช และสัตว์

เตียง ตันสงวน

หน้าที่ 27-34

รายงานการประชุมสภาวิทยาศาสตร์ภาคแปซิฟิค ครั้งที่ 13

ดร.ทิม พรรณศิริ

หน้าที่ 35-44

ยาซัลโฟนาไมด์

ประดิษฐ์ จุ่นพิจารณ์

หน้าที่ 45-53

โรงเรียนสัตวแพทย์ในเยอรมัน

สุภรณ์ โพธิเงิน

หน้าที่ 54-61

สถิติเป็ดไข่

พลา จันทวนิช

หน้าที่ 62-68

ข้อควรปฏิบัติในการผ่าตัดสัตว์ใหญ่

พ.ท.พนัศ เกษแม่นกิจ

หน้าที่ 69-71

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด