สัตวแพทยสาร ปีที่ 10 เล่มที่ 1

มิถุนายน 2502

สรุปผลการประชุมภาวะของโรครินเดอร์เปสท์ในปากีสถานตวันตก / แปลโดย ญี่ปุ่น หัสดิเสวี
ความสําคัญในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ / อุดม จารุตามระ ๑๒
พยาธิไส้เดือนของสุกร / รำพิง ดิสสะมาน
พิษของยาฆ่าแมลงต่อสัตว์เลี้ยง / ประกาย จิตกร
ยาซัลฟา / อาจิต โชติเสน
การทดลองประสิทธิภาพของเชื้อรินเดอร์เปสท์ / เจ้าหน้าที่กองวิชาการและกองวัคซินฯ

เนื้อหาภายในเล่ม

สรุปผลการประชุมภาวะของโรครินเดอร์เปสท์ในปากีสถานตวันตก

แปลโดย ญี่ปุ่น หัสดิเสวี

หน้าที่ 1-11

ความสําคัญในการควบคุมโรคระบาดสัตว์

อุดม จารุตามระ ๑๒

หน้าที่ 12-20

พยาธิไส้เดือนของสุกร

รำพิง ดิสสะมาน 

หน้าที่ 21-24

พิษของยาฆ่าแมลงต่อสัตว์เลี้ยง

ประกาย จิตกร

หน้าที่ 25-43

ยาซัลฟา

อาจิต โชติเสน

หน้าที่ 45-47

การทดลองประสิทธิภาพของเชื้อรินเดอร์เปสท์

เจ้าหน้าที่กองวิชาการและกองวัคซินฯ

หน้าที่ 48-61

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด