สัตวแพทยสาร ปีที่ 73 เล่ม 2

กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

– การพัฒนาวิธีการจำแนกเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า ระหว่างสายพันธุ์วัคซีนและสายพันธุ์ที่มีการระบาดในประเทศไทย โดยวิธี RT-qPCR / ประกิต บุญพรประเสริฐ  อาภาพร ดอกพุฒ  พีรวิทย์ บุญปางบรรพ  ฐปณัฐ สงคสุภา

เนื้อหาภายในเล่ม

การพัฒนาวิธีการจำแนกเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า ระหว่างสายพันธุ์วัคซีนและสายพันธุ์ที่มีการระบาดในประเทศไทย โดยวิธี RT-qPCR

หน้าที่ 1-10

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด