สัตวแพทยสาร ปีที่ 72 เล่ม 2

กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
  • โรคเลปโตัสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) ในมนุษ์ย์และในสัตว์ที่มีรายงานในประเทศไทย ตอนที่ 1 โรคเลปโตัสไปโรสิสในมนุษย์ / ฟาเบียน สปริสเลอร์ สุพล เลื่องยศลือชากุล แคทริน ฮาร์ทมันน์
  • การเฝ้าระวังทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลลาในแพะด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนตัวอย่างในห้องปฎิบัติการจากพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ปี 2557-2562 / ฐาปกรณ์ แช่มช้อย กฤดากร วงษ์ทองสาลี

เนื้อหาภายในเล่ม

โรคเลปโตัสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) ในมนุษ์ย์และในสัตว์ที่มีรายงานในประเทศไทย ตอนที่ 1 โรคเลปโตัสไปโรสิสในมนุษย์

ฟาเบียน สปริสเลอร์ สุพล เลื่องยศลือชากุล แคทริน ฮาร์ทมันน์

หน้าที่ 1-14

การเฝ้าระวังทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลลาในแพะด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนตัวอย่างในห้องปฎิบัติการจากพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ปี 2557-2562

ฐาปกรณ์ แช่มช้อย กฤดากร วงษ์ทองสาลี

หน้าที่ 15-26

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด