สัตวแพทยสาร ปีที่ 26 เล่มที่ 4

ธันวาคม 2518

ฤดูการผสมพันธุ์ของควายไทย / ทิม พรรณศิริ, ศุรเชษฐ์ อุษาณกรกุล และ สารกิจ ถวิลประวัติ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิเวอร์มิน เวอร์บาน และล๊อกซอน พรีมิกซ์ ต่อพยาธิตัวกลม ในสุกร / วิจิตร สุขเพสน์ สพ.บ., M.S.,Ph.D. ,สมภพ เกษสัมมะ M.S.
The Resistance of cattle and buffalo to pathogenic bacteria / ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เล็ก ธนสุกาญจน์ และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง อุษุมา จับจิตรใจดล และ เพื่อนร่วมงาม
ประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อของเป็ดลูกผสมระหว่างเป็ดเทศและเป็ดบ้าน / นายประเสริฐ สะสมทรัพย์ ป.ส.พ.B.S.A.M.S.
รายงานการประเมินผลการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3
พิษจากการใช้ยากำจัดพยาธิภายนอก / สมศักดิ์ บวรสิน สพ.บ.,M.Sc. (Sask.)
สภาวะโรคอหิวาต์ในเป็ดของจังหวัดสุราษฏร์ธานี / ประกิจ จงวัฒนากุล สพ.บ.

เนื้อหาภายในเล่ม

ฤดูการผสมพันธุ์ของควายไทย

ทิม พรรณศิริ, ศุรเชษฐ์ อุษาณกรกุล และ สารกิจ ถวิลประวัติ

หน้าที่ 1-10

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิเวอร์มิน เวอร์บาน และล๊อกซอน พรีมิกซ์ ต่อพยาธิตัวกลม ในสุกร

วิจิตร สุขเพสน์ สพ.บ., M.S.,Ph.D. ,สมภพ เกษสัมมะ M.S.

หน้าที่ 11-22

The Resistance of cattle and buffalo to pathogenic bacteria

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เล็ก ธนสุกาญจน์ และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง อุษุมา จับจิตรใจดล และ เพื่อนร่วมงาม

หน้าที่ 25-31

ประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อของเป็ดลูกผสมระหว่างเป็ดเทศและเป็ดบ้าน

นายประเสริฐ สะสมทรัพย์ ป.ส.พ.B.S.A.M.S.

หน้าที่ 33-38

รายงานการประเมินผลการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3

หน้าที่ 39-43

พิษจากการใช้ยากำจัดพยาธิภายนอก

สมศักดิ์ บวรสิน สพ.บ.,M.Sc. (Sask.)

หน้าที่ 45-56

สภาวะโรคอหิวาต์ในเป็ดของจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประกิจ จงวัฒนากุล สพ.บ.

หน้าที่ 57-64

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด