ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกรรมสมาคมฯ

ดูทั้งหมด

75 ปี

ครบรอบในปี 2024
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 4 สิงหาคม 2491

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสังคม

อ่านต่อ