อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก
ที่อยู่ : 69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร. 0-2255-1309 โทรสาร 0-2252-8773
Sorry! Underconstruction.
THE THAI VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE
Address : 69/26 Phayathai Rd, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel. 66-2255-1309 Fax 66-2252-8773
Visit our Facebook Pages