สัตวแพทยสาร ปีที่ 4 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 4 เล่มที่ 2 เดือนเมษายน 2495

เนื้อหาภายในฉบับ