สัตวแพทยสาร ปีที่ 24 เล่มที่ 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 24 เล่มที่ 1 มีนาคม 2516

เนื้อหาภายในฉบับ

  • บรรณาธิการแถลง
  • โรคกระเพาะลําไส้อักเสบเนื่องจากพยาธิตัวกลมในโค / สมใจ ศรีหาคิม และพวก
  • การศัลยกรรมไก่และไก่งวง / ยงยุทธ ชูเกียรติ และพวก
  • โรคหงอนดําในไก่ / เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
  • การผสมเทียมในสุกร / ดร. ทิม พรรณศิริ
  • ปัจจัยต่าง ๆ ในอาหารที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ธาตุสังกะสีในสุกร / ประสิทธิ์ ธรรมแสง
  • ไขมันในเลือดตามทัศนะชีวะเคมี / วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
  • ข่าว
  • งู / เชื้อ ว่องส่งสาร