สัตวแพทยสาร ปีที่ 23 เล่มที่ 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 23 เล่มที่ 3 กันยายน 2515

เนื้อหาภายในฉบับ

 • บรรณาธิการแถลง 
 • Parturient Paresis และ Calcium Metabolism ในโคนม / ประสิทธิ์ ธรรมแสง
 • ปัญหาการทดสอบทูเบอร์คิวลินในโคนม / สมาน พิพิธกุล
 • โรคนิวคาสเซิล / มงคล ทูบียะ
 • รายงานโรคโนคาร์ดิโอซีสในสุนัขและแมว / สมใจ ศรีหาคม
 • นมหมู / จรัล จันทลักขณา
 • วิธีปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
 • ภายในประเทศ / วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
 • สรุปผลการสัมนาเรื่องการส่งเสริม
 • อุตสาหกรรมโคนม
 • ข่าว
 • เห็ด / เชื้อ ว่องส่งสาร