สัตวแพทยสาร ปีที่ 10 เล่มที่ 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 10 เล่มที่ 3 ธันวาคม 2502

เนื้อหาภายในเล่ม

     • บทความทั่วไป
 • รายงานการเดินทางไปร่วมประชุมสํานักงานโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (O.I.E. Office International Epizooties) สมัยที่ 27 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และการเดินทางไปร่วมประชุมสัตวแพทย์สากลระหว่าง ประเทศ (16th International Veterinary Congress) ครั้งที่ 16 ณ เมืองแมดริด ประเทศสเปญ / จักร พิชัยรณรงค์สงคราม
 • การสัตวแพทย์ในประเทศไทย (ต่อจากเล่มก่อน) / ประวิง สามโกเศศ
 • การทดลองขุนวัวแบบโกเบในประเทศไทย (ตอนที่ 2) / เมธี สิมะเสถียร
 • ควรปรับปรุงพันธุ์สุกรของท่าน / ม.จ. วราทิวัต จักรพันธุ์
 • ยากําจัดวัชชพืชไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยง / สมบูรณ์ จูประจักษ์
 • โรคฮาโปรนีมิเอ ลิส ซึ่งทําความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ม้าเทศในประเทศไทย (บทความภาษาอังกฤษ) / โปรเฟสเซอร์ ซาคาเรียส เดอ เฮซุส
 • มิสเตอร์ อาร์. พี. โยนส์ M.R.C.V.S. / เจ. อาร์ ฮัดสัน
 • การสัมพันธุ์กับต่างประเทศ / ประวิง สามโกเศศ
 • ข่าวเกี่ยวกับสถานวิทยาศาสตร์ปากช่อง / อุดม จารุตามระ
 • ข่าวคณะสัตวแพทย์
      • ข่าวสมาคม
 • รายงานการประชุมสมาคม ฯ