สัตวแพทยสาร ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ

สัตวแพทยสาร ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2492

เนื้อหาภายในฉบับ

 • การประชุมประจำปีครั้งที่ 17 / ม.จ.ปิยะรังสิต รังสิต
 • การผสมพันธุ์โคแบบเทียมธรรมชาติ ณ สถานีผสมพันธุ์โคเมืองเรดิ้ง ประเทศอังกฤษ / สำราญ วรรณพฤกษ์
 • โคแพร่
 • สมัชชาสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติครั้งที่ 14 / ม.ร.ว.ชนาญวัต เทวกุล
 • การเลี้ยงกระต่าย / นายบุญถม ไวทยานุวัตติ
 • การปราบเท้าเปื่อยในประเทศเมกซิโก ปีที่ สาม / เจ.เค.แมค คาร์เรน
 • บันทึกปัญหาโรครินเดอร์เปสต์ในพม่า / เจ.พัททาชาจี
 • รายงานเกี่ยวกับโรครินเดอร์เปสต์ในอินโดจีน
 • บันทึกเกี่ยวกับโรครินเดอร์เปสต์ในมะลายู
 • ภาวะโรครินเดอร์เปสต์ในประเทศไทยโดยสังเขป
 • การทดลองวัคซีนป้องกันโรครินเดอร์เปสต์จากไข่ / นายเชื้อ ว่องส่งสาร สต.บ.
 • The Tuberculin Test / R.P.Jones M.R.C.V.S.
 • The Use of Lapinized Rinderpest Virus in Thailand / T.Kuptabutra,D.V.M.,C.Wongsongsarn,B.V.Sc.,R.Disayamarn,B.V.Sc.
 • สาเหตุการตายของกวางดาวที่เขาดิน / ม.ร.ว.ชนาญวัต เทวกุล สต.บ.
 • เรื่องย่อ (ABSTRACTS) / อายุส พิชัยชาญณรงค์
 • RH.FACTOR
 • บัญชีรายชื่อามาชิกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ