ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ : 69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทร. 0-2255-1309 โทรสาร 0-2252-8773