กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่
Link >> www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com
หรือ https://bit.ly/39IswOl

*คำตอบของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น