การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 10 : สัตวแพทย์วิถีใหม่บนมาตรฐานวิชาชีพ วันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

เปิดลงทะเบียนแล้ว สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสัตวแพทยสภา 2564 (10th VCAC)
– งานจัดขึ้นในวันที่ 6 – 8 ต.ค.2564
– ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar
– ผู้เข้าร่วมจะได้รับวันละ 6 หน่วยกิต

ค่าลงทะเบียน
– วันพุธที่ 6 ต.ค.2564 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสัตวแพทยสภา สามารถลงทะเบียนเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– ผู้ที่ต้องการรับชมทั้ง 3 วัน (6-8 ต.ค.64) มีค่าลงทะเบียน 500 บาท (ลงทะเบียนหลังวันที่ 5 ต.ค.2564 เวลา 12.00น. ค่าลงทะเบียน 700 บาท)

“หลากหลายเนื้อหา ครอบคลุมทุกสาขา สัตวแพทยสภาให้คุณมากกว่าที่คิด”

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:12312131321&catid=23&Itemid=143&lang=en