ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://register.thailandlab.com/e/Thailand-LAB-INTERNATIONAL-2021?ref=TLAB216