สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พบนายกสมาคมฯ
 น.สพ.สรวิศ  ธานีโต
นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระบบทะเบียนสมาชิก
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวกิจกรรม
 

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซ.ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2255-1309 , แฟกซ์ : 0-2252-8773 , อีเมล์ : tvma001@gmail.com